Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

niepytaj
16:01
3078 2883
Reposted frommisterpeter misterpeter viashakeme shakeme
niepytaj
15:56
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
niepytaj
15:51
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
niepytaj
15:50
1362 625b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
15:42
niepytaj
15:42
Reposted fromshakeme shakeme
15:40
niepytaj
15:37
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
niepytaj
15:36
8908 0976
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
niepytaj
15:36
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niepytaj
14:36

March 22 2017

niepytaj
18:23
speed
Reposted fromDeva Deva viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
18:22
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
niepytaj
18:21
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viamayamar mayamar
niepytaj
17:32
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niepytaj
17:27
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
17:27
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
17:17
niepytaj
17:16
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

March 15 2017

niepytaj
20:29
1888 371e 500
Reposted frompea-pea pea-pea viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl