Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

niepytaj
18:23
speed
Reposted fromDeva Deva viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
18:22
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
niepytaj
18:21
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viamayamar mayamar
niepytaj
17:32
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niepytaj
17:27
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
17:27
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
17:17
niepytaj
17:16
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

March 15 2017

niepytaj
20:29
1888 371e 500
Reposted frompea-pea pea-pea viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
20:29
7190 84f5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaserplesniowy serplesniowy
20:28
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
20:28
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viaserplesniowy serplesniowy
niepytaj
20:27
2589 18e8
niepytaj
18:38
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viamayamar mayamar
18:38
7959 8243
Reposted fromjecer jecer viamayamar mayamar
niepytaj
18:37
Reposted fromzielono zielono viamayamar mayamar

February 25 2017

niepytaj
09:58
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamayamar mayamar

July 01 2015

niepytaj
15:36
1291 38f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacytaty cytaty
niepytaj
15:36
...nowy przybysz pyta miejscowego: "Jacy są ludzie w tym mieście?", a zagadnięty odpowiada pytaniem:"A jacy byli w poprzednim?". Przybysz mówi: "Złośliwi i nieprzyjemni". Miejscowy kwituje to krótko: "W takim razie i tu na takich trafisz". Następnego dnia kolejny nowy mieszkaniec wchodzi do baru i pyta gości, jacy są ludzie w tym mieście. Miejscowy pyta: "A jacy byli w poprzednim?". Przybysz odpowiada: "Życzliwi i szczodrzy" , na co miejscowy orzeka: "W takim razie i tu na takich trafisz". [...] Przyciągasz to, co masz w sobie. Gdziekolwiek pójdziesz, tam już jesteś.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viacytaty cytaty
niepytaj
15:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl